PELAN OPERASI DAN TAKTIKAL

PELAN TAKTIKAL 2011


  
Bil
Tajuk
T/jawab
Tempoh / Masa
Sumber / Kos
Hasil
KPI
Pelan Kontigensi
1
Mesyuarat SPBT peringkat sekolah tahun 2011
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingkatan
Januari / 2 jam
-
-
Semua guru SPBT hadir
Mengedarkan program panitia kepada semua guru pantitia
2
Agihan buku teks kegunaan tahun 2011
S/U , Pen S/U, penyelaras dan guru tingkatan
Januari / 1 minggu
-
-
Semua pelajar mendapat buku teks lengkap
-
3
Mesyuarat lebih dan kurang buku teks peringkat daerah Dungun
S/U SPBT
Januari / 1 hari ,
-
-
Tiada buku teks lebih atau kurang
-
4
Mesyuarat bekalan buku teks bagi kegunaan tahun 2012
S/U SPBT
Februari / 1 hari
-
-
Buku teks dapat dibekalkan mengikut jumlah pelajar tahun 2012
-
5
Keceriaan Bilik BOSS
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingkatan
Februari hingga Oktober
RM500
Johan peringkat daerah
Johan peringkat daerah
-
6
Kempen ‘ Ke Arah Sifar Buku Teks Rosak ‘

S/U , Pen S/U dan penyelaras tingkatan
Januari hingga Oktober
RM200
Buku teks rosak kurang
Buku teks rosak kurang di akhir tahun
Membuat dan mempamerkan kain rentang di sekitar sekolah
7
Ops Buku Teks
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingkatan
Mac , Jun , Ogos
RM50
Pelajar membawa balik buku teks
Bulan Jun 90% pelajar membalut buku teks
-
8
Pertandingan membalut buku teks
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingkatan
Mac
RM200
Kesedaran membalut buku teks
Ramai pelajar terlibat dalam pertandingan
-
9
Pertandingan melukis poster ‘ Sayangi Buku Teks ‘
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingkatan
April
RM200
Kesedaran menjaga buku teks
Ramai pelajar terlibat dalam pertandingan
Menjalankan pertandingan pada masa P&P Pendidikan Seni Visual
10
Pertandingan mereka muka depan & membaikpulih buku teks
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingkatan
Julai
RM200
Pelajar membaikpulih buku teks sendiri
Ramai pelajar terlibat dalam pertandingan
Memberi ganjaran kepada pelajar yang menghantar buku di baikpulih secara individu
11
Proses buku teks cetakan baru
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingkatan
Jun hingga Ogos
-
-
Semua buku teks cetakan baru diproses
-
12
Pemulangan buku teks kegunaan tahun 2011
S/U , Pen S/U, penyelaras dan guru tingkatan
November
-
-
Semua pelajar memulangkan buku teks
-
13
Agihan buku teks kegunaan tahun 2012
S/U , Pen S/U, penyelaras dan guru tingkatan
November
-
-
Semua pelajar mendapat pinjaman buku teks lengkap
-
14
Kemaskini buku stok
S/U dan Pen. S/U
Disember
-
-
Buku stok ditutup berakhir 31 Disember 2012
-
PELAN OPERASI TAHUN 20111. Nama Program
Kempen ‘ Ke Arah Sifar Buku Teks Rosak ‘

Objektif Program
·         Memastikan pelajar dapat menjaga dan mengguna buku teks dengan baik
·         Memastikan buku dipulangkan dalam keadaan yang baik untuk kegunaan tahun depan.
·          
Tarikh dan Tempat
Februari hingga Oktober   Sekolah

Kumpulan Sasaran / Bilangan
Semua pelajar dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5

Guru Terlibat
·         AJK unit SPBT
·         Guru Pensihat Kelab SPBT

Proses Kerja
1.    Taklimat penyelarasan
·         Ucapan pengerusi
·         Agihan tugas
·         Rancang jadual
·         Penyediaan bahan-bahan
·         Hal-hal lain
2.    Laporan perkembangan tugasan.

Kekangan
·         Pelajar masih bersikap sambil lewa terhadap kempen

Pemantauan
·         AJK unit SPBT
·         Penolong Kanan HEM

Penilaian Impak
·         Peratus buku teks rosak pada awal dan akhir tahun.

Penambahbaikan
·         Memberi ganjaran kepada pelajar yang memulangkan dalam keadaan baik.
·         Mengenakan denda kepada pelajar yang memulangkan buku teks rosak.


 

2. Nama Program
Ops Buku Teks

Objektif Program
·         Memastikan semua pelajar mengguna dan menjaga buku teks dengan baik ( menulis nama dan kelas serta membalut buku teks )
·         Memastikan semua pelajar membawa balik buku teks semasa cuti panjang.

Tarikh dan Tempat
Mac , Jun dan Ogos – Setiap kelas dan tingkatan

Kumpulan Sasaran / Bilangan
Semua pelajar dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5

Guru Terlibat
·         AJK unit SPBT

Proses Kerja
1.    Taklimat penyelarasan
·         Ucapan pengerusi
·         Agihan tugas
·         Penyediaan bahan-bahan
·         Hal-hal lain
2.    Jalankan tugasan

Kekangan
·         Pelajar meminjam buku teks kawan
·         Pelajar tidak membawa buku teks ke sekolah
·         Pelajar tidak mengendahkan arahan membawa balik buku teks setelah diberi amaran.

Pemantauan
·         AJK unit SPBT
·         Penolong Kanan HEM

Penilaian Impak
·         Perbandingan peratus pelajar didenda pada Ops pertama
dan kedua

Penambahbaikan
·         Memberi amaran awal sebelum melakukan Ops buku teks


 
 
3. Nama Program
Pertandingan Membalut Buku Teks

Objektif Program
·         Memberi kesedaran kepentingan membalut buku teks.
·         Memastikan kekemasan membalut buku teks untuk digunakan dalam jangka panjang.

Tarikh dan Tempat
Mac – Setiap kelas dan tingkatan

Kumpulan Sasaran / Bilangan
Semua pelajar dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5

Guru Terlibat
·         AJK unit SPBT

Proses Kerja
3.    Taklimat penyelarasan
·         Ucapan pengerusi
·         Agihan tugas
·         Penyediaan bahan-bahan
·         Hal-hal lain
4.    Anjur pertandingan

Kekangan
·         Kurang sambutan daripada pelajar

Pemantauan
·         AJK unit SPBT
·         Penolong Kanan HEM

Penilaian Impak
·         Bilangan peserta yang terlibat

Penambahbaikan
·         Menambah nilai hadiah bagi setiap pemenang


 

4. Nama Program
Pertandingan melukis poster ‘ Sayangi Buku Teks ‘

Objektif Program
·         Member kesedaran dan pendedahan tentang kepentingan membalut buku teks.
·         Mencungkil bakat pelajar.

Tarikh dan Tempat
April    Sekolah

Kumpulan Sasaran / Bilangan
Semua pelajar dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5

Guru Terlibat
·         AJK unit SPBT

Proses Kerja
5.    Taklimat penyelarasan
·         Ucapan pengerusi
·         Agihan tugas
·         Penyediaan bahan-bahan
·         Hal-hal lain
6.    Anjur pertandingan

Kekangan
·         Kurang sambutan daripada pelajar

Pemantauan
·         AJK unit SPBT

Penilaian Impak
·         Bilangan peserta terlibat
·          
Penambahbaikan
·         Menyediakan bahan-bahan untuk melukis poster kepada peserta terlibat. 
5. Nama Program
Pertandingan mereka muka depan & membaikpulih buku teks

Objektif Program
·         Memastikan semua pelajar boleh membaikpulih buku teks yang rosak sendiri.
·         Mencungkil bakat dan kreativiti pelajar.

Tarikh dan Tempat
Julai    Sekolah

Kumpulan Sasaran / Bilangan
Semua pelajar dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5

Guru Terlibat
·         AJK unit SPBT

Proses Kerja
7.    Taklimat penyelarasan
·         Ucapan pengerusi
·         Agihan tugas
·         Penyediaan bahan-bahan
·         Hal-hal lain
8.    Anjur pertandingan.

Kekangan
·         Kurang sambutan daripada pelajar

Pemantauan
·         AJK unit SPBT

Penilaian Impak
·         Bilangan peserta terlibat
·          
Penambahbaikan
·         Menyediakan bahan-bahan dan alatan yang diperlukan kepada peserta terlibat.  

TAKWIM AKTIVITI TAHUN 2011

Bil
Tarikh
Program
Tindakan
Catatan
1
Januari
Mesyuarat SPBT peringkat sekolah kali ke-1 tahun 2011
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingaktan

2
Januari
Agihan buku teks kegunaan tahun 2011
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingaktan

3
Januari
Mesyuarat lebih dan kurang buku teks peringkat daerah Dungun
Setiausaha dan Penolong Setiausaha

4
Januari
Kemaskini buku stok SPBT kali ke-1
Setiausaha dan Penolong Setiausaha

5
Februari
Mesyuarat bekalan buku teks bagi kegunaan tahun 2012 peringkat daerah Dungun
Setiausaha dan Penolong Setiausaha

6
Februari hingga Oktober
Keceriaan bilik BOSS
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingaktan

7
Februari hingga Oktober
Kempen ‘ Ke Arah Sifar Buku Teks Rosak’
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingaktan

8
Mac
Ops Buku TEks I
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingaktan

9
Mac
PertandinganMembalut Buku Teks
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingaktan

10
April
Pertandingan Melukis poster “ Sayangi Buku Teks ‘
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingaktan

11
Jun
Taklimat SPBT peringkat sekolah
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingaktan

12
Jun
Ops Buku TEks II
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingaktan

13
Jun hingga Ogos
Proses buku teks cetakan baru
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingaktan

14
Jun
Kemaskini buku stok SPBT kali ke-2
Setiausaha dan Penolong Setiausaha

15
Ogos
Ops buku teks III
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingaktan

16
Oktober
Mesyuarat Akhir Tahun 2011
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingaktan

17
November
Pemulangan buku teks kegunaan tahun 2011
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingaktan

18
November
Agihan buku teks kegunaan tahun 2012
S/U , Pen S/U dan penyelaras tingaktan

19
Disember
Kemaskini buku stok SPBT kali ke-3
Setiausaha dan Penolong Setiausaha